Plakater

UNIK NORSK KUNST
Basert på naturen, mennesker, unike former og delikate farger lager Linn Wold
unike kunstplakater med sin digitale tegnepenn og skjerm.