100x140cm + 100x140cm

Kombinasjonens totalmål: 210x140cm (210x160cm usentrert) med 10cm mellomrom.