30x40cm + 30x40cm

Kombinasjonens totalmål: 65x40cm (65x50cm usentrert) med 5cm mellomrom.