70x100cm + 50x70cm

Kombinasjonens totalmål: 127x100cm med 7cm mellomrom.