100x140cm + 70x100cm + 50x70cm

Kombinasjonens totalmål: 177x177cm med 7cm mellomrom.