30x40cm + 40x50cm + 30x40cm

Kombinasjonens totalmål: 110cmx50cm (75x85cm usentrert) med 5cm mellomrom.