40x50cm + 40x50cm + 40x50cm

Kombinasjonens totalmål: 120x50cm med 5cm mellomrom.