50x70cm + 50x70cm + 50x70cm

Kombinasjonens totalmål: 164x70cm med 7cm mellomrom.